|
Kısaca G20 ve alınan kararlar
Dünya liderleri G-20 Zirvesi için 15-16 Kasım'da Antalya'da buluştu.

Gündemde mülteciler, 'terör' ve küresel ekonomik kriz gibi yakıcı konular vardı.

Gizli ve aleni 2 gün süren ikili zirvelerde birçok önemli konular konuşuldu.

Teröre, mülteci sorununa ve küresel ekonomik krize karşı karşı ortak hareket etme kararı alındı ve birlik beraberlik mesajı verildi.

G-20'yi 10 soruda tanıyalım:

*

1- G-20 nedir?

Uluslararası ekonomik işbirliğini arttırmayı amaçlayan, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri bir araya getiren, küresel ekonomik kararların alındığı bir platform. 20 üyesi var. O yüzden Grup 20 deniliyor. G-20 de kısaltılmış hali.

*

2- G-20'de hangi ülkeler var?

ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye.

Grubun 20'nci üyesi Avrupa Birliği.

Bu ülkelerin yanı sıra, üye olmamakla birlikte uluslararası bazı kuruluşlar da katılıyor.

Bu kuruluşlar da şöyle: Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, OECD ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO).

Türkiye bu zirvede dönem başkanı olarak davet hakkını Azerbaycan, Malezya, Senegal ve Singapur için kullandı.

*

3- Bu ülkeler neden önemli?

G-20 ülkeleri dünyada üretilen bütün mal ve hizmetlerin parasal değerinin yüzde 85'ine, küresel ticaretin yüzde 75'ne sahipler. Dünya nüfusunun da üçte ikisi G-20'de yaşıyor.

*

4- Burada alınan kararlar hayatımızı nasıl etkiler?

G-20'nin aldığı kararlar ekonomik hayatımızdan siyasal ve sosyal hayatımıza kadar yani ekmeğimizin fiyatından, eğitimimize, teknoloji kullanımımızdan, soluduğumuz havanın kalitesine kadar her alanda yaşamımızı etkileyebilecek potansiyele sahip.

Tabii liderler aralarında anlaşabilirse ve verdikleri sözleri tutarlarsa.

*

5- G20 ne zaman kuruldu?

1999'da Asya ekonomik krizi çıkınca ABD ve Kanada Maliye Bakanları krizle baş edebilmek için bir grup kurmaya karar verdiler.

Bu amaçla, 20 ülkeyi G-20'yi oluşturmak için davet ettiler.

2008'e kadar G-20 Merkez Bankası Başkanları ile Maliye Bakanlarının buluşma platformu oldu ama bu tarihten sonra liderler düzeyinde de buluşmaya başladı.

*

6- Nasıl karar alıyor?

Resmi bir karar alma mekanizması yok. Uzlaşma ilkesine göre hareket ediliyor.

Kendisini de “küresel ekonomik konularda yapıcı tartışmaların gerçekleştiği gayri resmi bir platform” olarak tanımlıyor.

Her sene yapılan zirvenin sonunda ülkelerin fikirleri ve çekinceleri göz önüne alınarak bir bildiri yayımlanıyor.

Böylece ülkeler, bildirideki hedeflere ulaşmak için söz vermiş oluyor.

*

7- Karara uymayan ülkelere yaptırım var mı?

Hayır.

*

8- Nasıl çalışıyor?

Birçok uluslararası örgütün tersine devamlı bir personeli yok.

Genel Sekreterliği de. Başkanlık rotasyon usûlü ile yapılıyor.

Bir önceki, bir sonraki ve halihazırdaki başkanlık, zirve toplantısının konularına, konuşmacılarına karar veriyor.

G-20'nin ilişkili grupları da var:

Düşünce kuruluşlarının toplandığı T-20,

Emek gruplarının toplandığı L-20,

Gençlik örgütlerinin toplandığı Y-20 gibi.

Türkiye, 2015'te yani bu zirvede dönem başkanıydı.

Bu dönemde kadın hakları örgütlerinin toplandığı W-20'yi kurdu.

*

9- Türkiye'nin G 20'ye bakış açısı ne?

G-20'yi küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdüm açısından en uygun platform olarak tanımlıyor.

G-20'nin bütün faaliyetlerini ve toplantılarını önemseyip, üst düzeyde etkin katılım ilkesine göre hareket ediyor.

Küresel ekonomik yönetim için G-20'nin rolünün güçlendirilmesinden yana.

*

10- G20 ülkeleri özellikle ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ve Çin gerçekten barış, insanca yaşam ve adil bir düzen isteseler Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Filistin'de savaş olur muydu? Olmazdı.

İslam ülkeleri adam olsaydı bu sorunlar olur muydu? Olmazdı.

Başka sorum yok!

Paul Valery diyor ki;

Politika, insanları kendilerini ilgilendiren işlerden alıkoyma sanatıdır
#g20
#küresel ekonomik işbirliği
#Rusya
#Politika
٪d سنوات قبل
Kısaca G20 ve alınan kararlar
Dört kadın meselesi
Hicret yurduna veda: Dağına taşına kadar vefa
Hayaller ve gerçekler
En baştan kaybetmek
Osmanlı şehirlerinde imaret sistemi