Gündem Görev süreleri Başkan ile sınırlı

Görev süreleri Başkan ile sınırlı

Yeni yönetim modelinin idari mimarisini oluşturan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. 1 numaralı kararnamede Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların teşkilat yapıları düzenlendi. Kararname ile üst düzey kamu yöneticilerinin görevi, Cumhurbaşkanı’nın görev süresi sona erdiğinde bitecek. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 kurul ve 4 ofis de kuruldu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Üst düzey bürokratların görev süresi, Cumhurbaşkanı’nın görev süresi sona erdiğinde bitecek.
Üst düzey bürokratların görev süresi, Cumhurbaşkanı’nın görev süresi sona erdiğinde bitecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Resmi Gazete’de yayınlanan 1 numaralı kararnamede Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların teşkilat yapıları düzenlendi. Kararnameyle böylece önceki gece açıklanan kabine sonrası yeni sistemin alt yapısı da tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 kurul, 4 ofis kurulurken bağlı başkanlıklar da belli oldu.

KURULLAR ÜÇ KİŞİDEN OLUŞACAK

Kurulan 9 kurul politika geliştirecek. Kurullar en az üç kişiden oluşacak. Cumhurbaşkanı programına uygunluk açısından, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların uygulamalarını izleyecek ve Cumhurbaşkanına rapor sunacak kurullar, bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin davet edilmesi suretiyle genişletilmiş kurul toplantıları gerçekleştirecek. Her Kurulun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yerine getirilecek. Kurul personelinin özlük işlemleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yürütülecek.

BİLGİ TOPLAYACAK SIR SAKLAYACAK

Kurullar, görevleri ile ilgili olarak gerekli olan bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkili olacak. Kurumlar, kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri vermekle yükümlü olacak. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulacak.

OFİSLERE YURT DIŞI TEŞKİLATI

Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığında 4 ofis hizmet verecek. Ofislerin başkanları, ofisin en üst amiri olacak ve cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Ofisler görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapabilecek. Başkanlık yurt dışı teşkilatı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda yurt dışı teşkilatı kurabilecek.

REKLAM

CUMHURBAŞKANI İLE GELEN BÜROKRATLAR, ONUNLA GİDECEK

Yine yayınlanan kararname ile “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usulleri” yeni düzenleme getirildi. Üst düzey yöneticiler, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyecek. Cumhurbaşkanının görev süresi sona erdiğinde, bu kişilerin de görevi sona erecek. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam edebilecek. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilecek. Görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınabilecek.

Ofisler ne iş yapacak?

  • DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ
  • Kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine edecek, milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli projeler geliştirecek, büyük veri analizi yapacak, öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini artırıcı projeler geliştirecek.

YATIRIM OFİSİ

Ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek. Türkiye’de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmakla görevli olacak.

FİNANS OFİSİ

Ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izleyecek ve analizler yaparak raporlayacak. Ofis, finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcıyı çalışmalar yapacak. Finans Ofisi, İstanbul Finans Merkezi projesini yürütecek ve gelişmeleri takip edecek.

İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ

Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkaracak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütecek. Ofis ayrıca, kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi ve diğer modern insan kaynağı yönetim modellemelerinin hayata geçirilmesi için projeler geliştirecek. Kamu istihdamından liyakat ve yetkiliğin artırılması için gerekli projeler de üretecek olan ofis, verimliliğin artırılması için insan kaynakları planlamasına yönelik çalışmalar yapacak.

REKLAM
  • Kararname ile 9 kurul
  • Kararnameyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 kurul kuruldu. Bunlar şöyle: Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu.

Vekalet en yaşlı yardımcıda

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Yardımcıları ve vekâleti ile ilgili bilgiler yer aldı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilene kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet edecek. Yine Cumhurbaşkanının hastalanması ve yurt dışına çıkması sebebiyle görevinden ayrılması durumunda Cumhurbaşkanının yardımcısı vekâlet edecek ve onun yetkilerini kullanacak.

‘Özel temsilci’ dönemi

Cumhurbaşkanı yetki kararnamesiyle Cumhurbaşkanı, kendisine danışmanlık ve verdiği görevleri yapmak üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı atayabilecek. Cumhurbaşkanı, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde özel bir görevi ifa etmek üzere özel temsilci görevlendirebilecek. Bu şekilde görevlendirileceklere Büyükelçi unvanı verilecek. Büyükelçilik unvanı özel temsilcilik görevi müddetinde devam edecek. Özel temsilcilerin giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacak. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye gibi uluslararası önemli sorunlarda özel temsilcileri bulunuyor.

İlk vekalet
GÜNDEM
İlk vekalet

Bir dünya töreni
GÜNDEM
Bir dünya töreni

Gardaş ziyareti
GÜNDEM
Gardaş ziyareti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.