|

Şaban-ı Şerif Ayının Önemi ve Faziletleri

Hayır kapılarının açıldığı, bereketin indirildiği, hatâların terk edildiği, günahların bağışlandığı Şaban-ı Şerif ayına yarın girmiş olacağız. İslam aleminde fazileti ve önemi büyük olan bu ayda yaratılmışların en hayırlısı olan Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem'e çokça salavat getirilmesi tavsiye edilmiştir. Müminler bu ayda gafletten uyanır, geçmişte işledikleri günahlardan dolayı tövbe ederek temizlenir ve Ramazân-ı Şerif ayına en güzel şekilde hazırlık yapar. Peki Şaban-ı Şerif ayının önemi ve faziletleri nelerdir? Şaban-ı Şerif ayında hangi ibadetler yapılır? İşte soruların cevapları.

15:38 - 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şaban-ı Şerif Ayının Önemi ve Faziletleri
Şaban-ı Şerif Ayının Önemi ve Faziletleri

Müslümanların özlemle beklediği Peygamber Efendimizin "Şaban benim ayımdır", "Şaban günahları temizleyendir" dediği üç ayların ikincisi olan Şaban-ı Şerif ayına yarın girmiş olacağız. Şaban-ı Şerif ayının önemine ve faziletlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞABAN-I ŞERİF AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ NELER?

Resulullah Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem,

Hazret i Aişe (r. anhâ) vâlidemize, “(Nafile oruçlardan) bana en sevimli olan oruç, Şâban ayındakidir. Yâ işe! O öyle bir aydır ki sene içinde vefat edeceklerin isimleri, bu ayda ölüm meleğine verilir. Ben de ismimin, oruçlu iken yazılıp verilmesini severim.” buyurdular.

Ümmü Seleme (r. anha) vâlidemiz, “Resülullah (s.a.v.), Ramazan ayından sonra hiçbir ayda Şaban ayındaki kadar oruç tutmamıştır” buyurmuşlardır.

Resülullah Efendimiz (s.a v.) buyurdular: “Receb i şerif, Allâhü Teâlâ'nın ayı; Şâbân 1 şerif, benim ayım; Ramazan 1 şerif, ümmetimin ayıdır. Şâbân ışerif, günahlara keffâret (bağışlanmasına sebep) olan aydır; Ramazan-ı Şerif ise, günahları temizleyen aydır.”

Şâban-ı Şerif ayı, hayır kapılarının açıldığı, bereketin indirildiği, hatâların terk edildiği, günahların bağışlandığı bir aydır. Bu ayda yaratılmışların en hayırlısı olan Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem'e çokça salavat getirmek lâzımdır.

Müminlerin bu ayda gafletten uyanmaları, geçmişte işledikleri günahlardan dolayı tövbe edip temizlenerek Ramazân-ı Şerif ayına hazırlanmaları gerekir.

Bu ayda Allâhü Tealâ'ya yalvarıp yakarmalı, Peygamber Efendimizi (s.a v.) vesile kılarak Allâh'ın rahmetine yaklaşmaya çalışmalıdır. Kişi, bunları “Sonra yaparım” diyerek tehir etmemelidir. Zira dünya, üç günden ibarettir:

Biri dündür, geçmiştir; ibret alınacak gündür.

Diğeri bugündür, amel etme günüdür; ganimet bilip değerlendirmelidir. Diğeri de yarındır ki bu bir ümittir; yarına çıkıp çıkamayacağını bilemezsin.

Aylar da böyledir. Receb-i şerif ayı geçmiştir, tekrar dönmez. Ramazân-ı şerif ayı gelecektir, fakat ona kavuşup kavuşamayacağını bilemezsin. Bu sebeple içerisinde bulunduğumuz Şâbân-ı şerif ayını ve bu ayda ibadet etmeyi ganimet bilmek icap eder.

ŞABAN-I ŞERİF AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?


Mümin kimse, sadaka vermek, nafile oruç tutmak, teheccüd namazı kılmak gibi ibadetlerle devamlı Rabb'ine yaklaşmaya çalışmalıdır. Bilhâssa üç aylarda (Receb-i şerif, Şâbân-ı Şerif, Ramazân-ı şerif aylarında) daha fazla gayret göstermelidir.


Evliyâdan Ebü Bekir el-Varrâk (rah.) demiştir ki: “Kulun, Receb-i şerifte işlediği her bir haseneyi Cenâb-ı Hak on hasene olarak yazdırır. Şâbân-ı Şerifte işlenen her bir hasene ise yetmiş hasene olarak yazılır. Ramazân-ı şerifte işlenen her bir hasene ise bin hasene olarak yazılır.”


Ebü Ümâme el-Bâhili'den (r.a.) rivâyet olunan hadis-i şerifte buyurulmuştur ki: “Her kim Şâban ayına hürmet eder, Allâhü Teâlâ'dan korkar, tâatlere sarılır ve masiyetlerden sakınırsa Allâh, o kimsenin günahlarını bağışlar. O sene, hoşnut olmayacağı hâllerden ve bütün kötülüklerden, bela ve hastalıklardan onu muhafaza eder.”


Resulullah Efendimiz (s.a.v.), Şabân-ı Şerif ayı girdiği zaman şöyle buyururlardı: “Bu ayda, (günahları terk edip) nefislerinizi temizleyerek Ramazân-ı şerife hazırlık yapın, niyetlerinizi düzeltin. Zira Şâbân-ı şerifin diğer aylar üzerine fazileti, benim, sizin üzerinize olan faziletim gibidir.”


“Şâbân-ı Şerif ayı, Cehennem'den koruyan bir kalkandır. Her kim, Cennet'te bana kavuşmayı isterse, bu ayda -velev ki üç gün olsun oruç tutsun.”
#Resullah Efendimiz
#Şaban-ı Şerif
#Ramazan-ı Şerif
#hadis
#oruç
1 yıl önce