|
Özgün

2022 TUS 2. Dönem kontenjan listesi için Bakan Koca'dan açıklama

2022-TUS 2. Dönem sınavı, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) sonuçları 29 Eylül'de ilan edilecek. TUS sonuçlarının açıklanmasına saatler kala TUS kontenjan listesi merak ediliyor. TUS kontenjanları 2022 2. Dönem listesine ÖSYM'nin internet adresinden erişim sağlanıyor. İşte TUS 2022 2. dönem kontenjan listesi

08:54 . 29/09/2022 Perşembe
Yeni Şafak
TUS kontenjan listesi

TUS kontenjan listesi

Tıpta uzmanlık eğitimi almak ve branş seçimi için Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılım gösterdiği TUS/2 2022'de sonuçlar heyecanla bekleniyor. 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen sınavın ardından adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı kontenjanlar tablosunu araştırıyor.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar henüz belli olmadı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih ve yerleştirme takvimi netlik kazanacak. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ""4 Eylüldeki TUS’a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde TOPLAM 9.911 KONTENJAN planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ." ifadelerine yer vermişti.

TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin
adresinden öğreneceklerdir.

2. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

3. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

4. Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

5. Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir.

6. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır. ÖSYM tarafından yapılan süresi geçerli yabancı dil sınavı sonucuyla tercih yapacak adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları sağlanacaktır. Tercih işlemi yapabilmek için gereken yabancı dil yeterliliğini, YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Tablosu'nda belirtilen yabancı dil sınavı sonucuyla veya Bakanlık veya YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınavı sonucuyla sağlayan adayların aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir:

a) ÖSYM tarafından belirlenen YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Tablosu'na göre uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar, ilgili dönemin tercih işlemlerinin son günü saat 12.00'ye kadar geçerli belgelerini veya noter onaylı suretlerini, dilekçe ekinde Merkezimize ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi yapabileceklerdir.

b) Bakanlık tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM'ye bildirilmesi gerekmektedir. Adayın TUS'a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik / Y.U. Numarası ile Bakanlık tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (TÖMER) başvuru yaptığı T.C. Kimlik / Y.U. Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır. Bu durumdaki adayların tercih işlemi yapılabilmeleri için yabancı dil sınavını uygulayan kuruma bu değişikliği bizzat yaptırarak, ilgili kurumun tercih süresinin son günü saat 12.00'ye kadar bu bilgiyi ÖSYM'ye ulaştırmasını sağlamaları gerekmektedir.

c) YÖK tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM'ye bildirilmesi gerekmektedir. Adayın TUS'a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ile YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (YÖKDİL) başvuru yaptığı T.C. Kimlik/Y.U. Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır. Bu durumdaki adayların tercih işlemi yapılabilmeleri için tercih süresinin son günü saat 12.00'ye kadar, yabancı dil sınavına başvuru yaparken kullandıkları numara ile TUS'a başvuru yaparken kullandıkları numaranın ilgili kurumca eşleştirilerek ÖSYM'ye ulaştırmasını sağlamaları veya yabancı dil sınav sonucunun TUS'a başvurdukları numaraları ile güncellenerek ÖSYM'ye bildirilmesini sağlamaları gerekmektedir.

7. Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur. TUEY'in 12. maddesinin 3. fıkrası gereği TUS sonucuna göre adayların yerleştirme işleminin yapılabilmesi için mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Bu nedenle, adayların tercih ekranında diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olduğuna ilişkin bilgi alanını işaretlemiş olmaları gerekmektedir. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler. Özel koşullar, ilgili programda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir program için istenilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercih eden ve puanlarına göre bu programa seçilen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve seçilmeden doğan tüm haklarını yitirmiş olacaklardır. Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere sıralanması adayın yararına olacaktır.

Tercih işlemlerinde;

1) T.C. uyruklu adaylar ile T.C. uyruğunun yanında yabancı uyruğu da olan adaylar, sadece genel kontenjanları,

2) Yabancı uyruğu olan adaylar, yabancı uyruklu kontenjanları (Uyruğundan biri T.C. olan yabancı uyruklu adaylar, yabancı uyruklular için ayrılmış kontenjanları tercih edemeyeceklerdir.),

3) Mavi kartlı adaylar;

a) Yabancı uyruklu olarak başvuru yapmak istiyorlarsa yabancı uyruklu kontenjanları,

b) Mavi kart sahibi olarak başvuru yapmak istiyorlarsa 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sadece vakıf üniversitelerinin genel kontenjanlarını,

4) K.K.T.C. uyruklu adaylar;

a) 24 Mart 2008 tarihli Protokolün değişik ikinci maddesine göre Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine açılmış olan kontenjanları,

b) Aynı Protokolün değişik beşinci maddesine göre KKTC'ye ayrılan kontenjanları,

c) Aynı Protokolün değişik dördüncü maddesi hükümleri kapsamında olan KKTC uyruklu adaylar 1999 tarihli ilave haklar tanınmasına yönelik anlaşmaya göre genel kontenjanları,

5) Türk Soylu yabancı adaylar;

a) 2527 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak istedikleri takdirde genel kontenjanları,

b) 2527 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak istemedikleri takdirde yabancı uyruklu kontenjanlarını, tercih edilen kontenjan türüne bağlanan tüm sonuçları kabul ederek tercih edebileceklerdir. Sistemde kayıtlı birden fazla uyruk bilgisi olması nedeniyle birden fazla kontenjan türünden tercih hakkı bulunan adaylar, yukarıda belirtilen kurallara uygun olması kaydıyla hangi kontenjandan yararlanacaklarını sistemde belirterek tercih yapacaklardır.

8. Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir. Danıştay 8 inci Daire'nin 28.02.2018 tarihli ve E. 2017/5939, K. 2018/1117 sayılı iptal kararı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin "Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine başlama" başlıklı 13/4 üncü maddesinin "…bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir." ibaresi iptal edilmiştir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığınca, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mesleki bilgi sınavında aynı puanı almış ve uzmanlık eğitim programını aynı sırada tercih etmiş adayların, kontenjan ayrılmamış olsa da uzmanlık eğitimi programına birlikte yerleştirilmesinin yapılmasına karar verilmiştir.

9. Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan YÖKSİS'te eğitim bilgileri olan ancak mezuniyet tarihi bulunmayanların, tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde kendi üniversitelerine başvurarak YÖKSİS'teki mezuniyet tarihi alanının güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir. Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayanlar (yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), tercih yapabilmek için tercih süresi içerisinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak mezuniyet tarihlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmesini sağlamalıdır. Bu durumdaki adayların mezuniyet tarihini gösterir belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgeyi görevliye teslim etmeleri gerekmektedir.

10. İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından sınav tarihinden önce kimlik bilgileri ÖSYM'ye iletilen askeri personel, sadece Tablo-4'te yer alan kontenjanları tercih edebilecektir. Bunun dışındaki adaylar bu kontenjanları tercih ederek yerleştirilseler bile atamaları yapılmaz.

11. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında imzalanan Askeri Öğrenci/Misafir Askeri Öğrenci (MAÖ)/Misafir Askeri Personel (MAP) Yetiştirme İşbirliği Protokolü çerçevesinde açılan kontenjanları Milli Savunma Bakanlığı tarafından sınav tarihinden önce kimlik bilgileri ÖSYM'ye bildirilen Misafir Askeri Personel tercih edebilecektir. MSB tarafından sınav tarihinden önce ÖSYM'ye kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır. Sınava giriş koşullarını sağlayan MAP adayları, ülkesinden gerekli izinleri almasını müteakip ÖSYM tarafından ilan edilen TUS 'a başvuru yapacaktır. Ülkesi tarafından sınava giriş izni verilen MAP adaylarının kimlik bilgilerinin MSB'ye gönderilmesi gerekmektedir. MSB tarafından ÖSYM'ye kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır. MSB ile SBÜ arasında imzalanan protokol gereğince, MSB nam ve hesabına SBÜ'de açılan tıpta uzmanlık eğitimi kadrolarına yerleştirilen MAP uzmanlık öğrencileri eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi/Ankara'da devam edecektir.

12. Adaylar, tablolarda yer alan programların TUS yerleştirme sonuçlarında (ilgili yılın ilgili döneminde) varsa en küçük puanlarına, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilirler. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.

#tus
#tus kontenjanları
#tus kontenjan listesi
#tus 2022
#tıpta uzamanlık sınavı
4 ay önce
default-profile-img
2022 TUS 2. Dönem kontenjan listesi için Bakan Koca'dan açıklama
Philips dünya genelinde 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Çavuşoğlu Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci ile ilgili açıklama yapıyor
CHP'li İlhan Kesici Anayasa Mahkemesi'nde görülen HDP kapatma davasını eleştirdi: Hiçbir şekilde hukuki değil
İngiltere'nin eski başbakanı Johnson'dan Putin'le ilgili şok itiraf: Beni füze saldırısıyla tehdit etti
Mart ayında doğalgaz ve elektriğe indirim sinyali geldi