|

Bedelli askerlikte sıkça sorulan sorular

Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2023 dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlendi. Bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlendi. İçinde bulunulan ay, yol ve sevk durumuna göre bu süre daha da az olabiliyor. 4 gün yol izni bulunan kişi için bu süre 26 gün oluyor. Peki bedellik askerlik kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik nasıl yapılır? Bedelli askerlik askere gider mi? İşte Bedelli askerlik hakkında sıkça sorulan sorular

09:42 - 25/11/2022 Cuma
Güncelleme: 13:10 - 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bedelli askerlik şartları, ücreti, askerlik süresi
Bedelli askerlik şartları, ücreti, askerlik süresi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade ederek yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı. 2023’ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 350 liraya çıkartıldı. Bedelli askerlik nedir, ne demektir, kimler yapabilir, yaşı kaçtır, şartları nelerdir? soruları askerlik hizmetini yerine getirecek gençler tarafından bir hayli merak edilen konulardan biri. Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar; 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

Bedelli askerlik şartları nelerdir?

Kimler bedelli askerlik yapabilir? İşte detaylar:

 • 1. Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;
 • a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.
 • b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.
 • c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
 • ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

Bedelli askerlik yararlanma şartları nelerdir?

 • a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
 • b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
 • c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.
 • ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur?

Bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;

 • a. Müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,
 • b. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan, bu tarih dâhil, istekli olanlar askerlik şubelerinden kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.
 • Yükümlüler bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunabilir ve müracaat yılının son mesai günü, mesai bitimine kadar celp dönemi tercihini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden, müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar sadece askerlik şubesinden güncelleyebilir.
 • Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler ile 2’nci maddenin (a) fıkrası kapsamındakilerden iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar birinci maddedeki müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilir. Her başvuruda Kanuna göre hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenir, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilmez. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilmeyenlerin ödedikleri bedel tutarı, askerlik şubelerine başvurularını müteakip kendilerine iade edilir.
 • Müracaat edilen yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar ödemelerini yapanlar müteakip yıl silahaltına alınmak üzere kura veya sınıflandırma işlemine tabi tutulur.
 • Ödemelerini müracaat edilen yılı takip eden yıl içinde yapanlar, ödemenin yapıldığı yılı takip eden yıl silahaltına alınmak üzere seçim işlemine tabi tutulur. Bunlar celp tercihlerini askerlik şubelerinden güncelleyebilir.

Bedelli askerlik celp ve sevk dönemi ne zaman?

 • 1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.
 • 2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.
 • 3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.
 • 4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

Bedelli askerlik ertelemesi mazeret halleri neler?

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59’uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;

 • a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,
 • b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,
 • c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,
 • ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,
 • d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,
 • e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

Bedelli askerlik başvurusu iptali nasıl olur?

1. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerden bedelli askerlik hizmetinden vazgeçenler:

 • a. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenler, tabi oldukları celp ve sevk döneminde silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilirler.
 • b. Bedelin ödendiği tarihten kura veya sınıflandırma tarihine kadar vazgeçenlere, müracaat şartlarını taşımaları halinde bedelli askerlikten yararlanması için yeni bir hak verilecektir.
 • c. Kura veya sınıflandırma tarihinden sonra vazgeçmeleri durumunda bedelli askerlikten yararlanması için yeni bir hak verilmeyecektir.
 • ç. Vazgeçenlerin işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülecektir. Talep etmeleri halinde erteleme hakları varsa ertelemeleri yapılacaktır.

2. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olan yükümlülerden

 • a. Bedelli askerlik kapsamında olanların; bedelin ödendiği tarihten bedelli askerlik hizmeti kapsamında tabi oldukları celp ve sevk döneminde silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları hâlinde bedelli askerlik hizmetinden vazgeçebileceklerdir.
 • b. Bedelin ödendiği tarihten kura veya sınıflandırma öncesi veya sonrasında vazgeçenlere bedelli askerlikten yararlanması için yeni bir hak verilmeyecektir.
 • c. Vazgeçenlerin işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülecektir.
 • ç. Daha önceden bedelli askerliğe müracaat ederek ödemesi gereken bedel tutarını ödeyenlerden vazgeçenlerin; yararlanma şartları esasları doğrultusunda yeniden bedelli askerliğe başvurmak istemeleri halinde daha önceden ödemiş oldukları bedelin iadesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın müracaatları kabul edilmeyecektir.

Bedelli askerlikten kimler yararlanamaz?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında olanlardan;

 • a. Sevke tabi olduğu celp dönemindeki emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar, bu tarih hariç, sevk belgesini almayanlar ile sevk belgesini aldıkları halde birliklerine katılmayanlar,
 • b. Temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenler,
 • c. Hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenler, bedelli askerlik kapsamından çıkarılır ve bunların kalan askerlik hizmetleri erbaş ve er statüsünde ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birliklerde tamamlatılır. Bu şekilde kapsamdan çıkarılanların yeniden bedelli askerlikten yararlanmak üzere yapacakları başvuruları kabul edilmez.

3. Fiilen temel askerlik eğitimine başlayanlar ile temel askerlik eğitimini tamamlayanlardan bedelli askerlik kapsamından çıkarılmalarını talep edenlerin istekleri kabul edilmez.

4. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında ödemesini yapanlardan kura veya sınıflandırma öncesi hak sahibi olmadığı tespit edilenler bedelli askerlik kapsamından çıkarılır. Bunların işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülür.

Bedelli askerlik ücreti taksit oluyor mu?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

Bedelli Askerlik hizmeti için bizzat müracaat etmek zorunda mıyım? Ayrıca nereye müracaat etmeliyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;

 • a. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,
 • b. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan (bu tarih dâhil) istekli olanlar askerlik şubelerinden; kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.

Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmamam durumunda bedelli askerlik kapsamında ne kadar ücret ödeyeceğim?

 • 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemeleri halinde müracaat işlemleri tamamlanmaktadır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Bedelli Askerlik kapsamında ödeyeceğim tutara taksit yapılıyor mu?

 • 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

Bedelli Askerlik kapsamındaki ücreti nereye yatıracağım?

 • Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bedelli Askerlik kapsamında temel askerlik eğitimine tabi tutulacak mıyım?

 • 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi birinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince yükümlüler 1 (bir) aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulacaktır.

Bedelli Askerlik hizmetinden vazgeçmem halinde yedek subay olarak askere alınabilir miyim?

 • Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti kapsamında yararlanma hakkı elde eden yükümlüler, tabi oldukları celp ve sevkte silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubelerine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilirler. Bunların işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülür. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçenlere bedelli askerlik kapsamında yeni bir müracaat hakkı verilmez.

Temel askerlik eğitimimi ne zaman ve nerede yapacağımı nereden öğreneceğim?

 • Yükümlüler, celp ve sevk zamanları ile temel eğitim birliklerinin belirlendiği sınıflandırma sonuçlarını, e-Devlet sistemi üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına başvurarak öğrenebilirler.

Temel askerlik eğitimini süresi içinde tamamlamazsam ne olur?

 • 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu madde beşinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince temel askerlik eğitimini zamanında tamamlamayanlar bedelli askerlik kapsamından çıkarılır. Bunların kalan askerlik hizmeti er/erbaş statüsünde tamamlatılır.

Temel askerlik eğitimi süresince izin kullanabilecek miyim?

 • 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince her ay için bir gün kanuni izin verilmektedir. Ayrıca, Askeralma Yönetmeliğinin 61’inci maddesi gereğince idari izin de verilebilmektedir.

Bedelli Askerlik celp dönemi açıklandıktan sonra celp tarihini değiştirebilir miyim?

 • Askeralma Yönetmeliğinin 61’inci maddesi gereğince yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri o yıl içerisinde olmak kaydıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilmektedir

Bedelli Askerlik kapsamında sevke tabiyim, rahatsızlandım ne yapmam lazım?

Sevk tarihinizden 10 gün önce rahatsızlığınızı en yakın askerlik şubesine başvurarak beyan etmeniz halinde ilgili sağlık kuruluşuna sevkiniz sağlanacaktır.

“Askerliğe Elverişli Değildir” raporum var. Bedelli Askerlikten faydalanabilir miyim?

 • 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesinin birinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişli Değildir.” raporu bulunan yükümlülerin bedelli askerlik hizmetinden yararlanmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.

Bedelli askerlik müracaatı için verilen iki aylık süre içinde ödememi yapamadım. Bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilir miyim?

 1. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden yeniden müracaat edebilirler.
 2. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmış olanlar bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmaması durumunda yeniden müracaat etme hakkı bulunmamaktadır.

Bedelli askerlik müracaatımı tamamladıktan sonra celp tercihlerimi değiştirebilir miyim?

 • Bedelli askerlik celp tercihleri yılın son mesai günü mesai bitimine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden güncellenebilir.

Şu an silahaltındayım-firardayım-hava değişimindeyim-izindeyim. Bedelli Askerlikten faydalanabilir miyim?

 • 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu madde altıncı fıkrası gereğince fiili askerlik hizmetine başlayanlar bedelli askerlikten faydalanamaz.

Daha önceden herhangi bir nedenle Bedelli Askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış bulunmaktayım, Bedelli Askerlikten faydalanabilir miyim?

 • 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu madde ikinci fıkrası gereğince bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerden; kapsamından çıkmış / çıkarılmış olanlara, bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yeni bir hak verilmez.

Bedelli askerlik için müracaat ederek paramı yatırdım. Kendi isteğimle vazgeçmem halinde tekrar bedelli askerliğe müracaat edebilir miyim?

 1. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduğu hâlde, kura ve sınıflandırma tarihinden önce vazgeçenlerden askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar, müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilir. Her başvuruda 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesine göre hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenir, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilmez.
 2. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmış olanlardan bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduğu hâlde, kura ve sınıflandırma tarihinden öncesinde veya sonrasında vazgeçen yükümlülere yeni bir hak verilmez.

Bedelli Askerlik hizmeti için müracaatta bulunarak paramı yatırdım. Bedelli Askerlik hizmetinden vazgeçmek istiyorum, paramı iade alabilir miyim?

 • 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu madde beşinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitim birliğine katılmadan bedelli askerlik yapmaktan vazgeçenlerin yatırdıkları ücretler askerlik şubelerine şahsen veya vekil, vasi ya da kanuni mirasçıları aracılığı ile müracaat etmeleri halinde iade edilir. Temel askerlik hizmetini tamamlayanlara geri ödeme yapılmaz.

Bedelli askerlik hizmeti için silahaltına alındıktan sonra temel eğitimimi tamamlamadan “Askerliğe Elverişli Değildir” raporu almam halinde paramı iade alabilir miyim?

 • Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi kapsamında temel askerlik eğitimini tamamlamadan askerliğe elverişsiz hale gelenlerin ödedikleri bedel; talepleri halinde, vekil, vasi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlere iade edilir.

Bedelli Askerlik için temel eğitim dönemine denk gelen evliliğim veya çocuğumun doğumu gibi mazeretlerde ne yapmam gerekmektedir?

 • 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 23’üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesi gereğince mazeretleri bulunan yükümlülerin en yakın askerlik şubesine mazeretlerini kanıtlayan belgeleri sunması halinde sevki bir sonraki celp ve sevk dönemine ertelenmektedir.

Bedel ve ek bedel tutarı nasıl hesaplanmaktadır?

 1. Bedel tutarı: 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunmakta olup her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.
 2. Ek bedel tutarı: 3.500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunmaktadır Ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilir. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanmaktadır.

Bedelli müracaatımı yaptım. Bedel tutarını ödedim. Hemen askere gitmek istiyorum. Bu yıl içerisinde silahaltına alınabilir miyim?

 • Bedelli askerlik hizmeti kapsamındaki yükümlüler Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince, bedelli askerliğe hak kazanmaları halinde, başvuru yaptıkları yılı takip eden yıl içinde silahaltına alınmaktadırlar.

Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilir mi? Bu durumda olanlar ne kadar bedel tutarı ödemektedir?

 • Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödeyenler bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilir.

#Bedelli askerlik
#Bedelli askerlik ücreti
#bedelli askerlik sıkça sorulan sorular
2 yıl önce