|
Gündem

Hukuk alanında yeni düzenlemeler içeren yargı paketi TBMM'de yasalaştı: Birçok suçun cezası artırıldı

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yasaya göre; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili cezaların artırılması, çocukları hasta olan kadın mahkumların cezasının ertelenmesi, konutlara icra işleminin hakim kararıyla yapılması, evde kullanılan ortak eşyanın haczedilmesinin önüne geçilmesi, kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulanmasının zorunlu hale getirildi. Göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele konusunda da birçok suçun cezası artırıldı.

19:13 . 28/03/2023 Salı
AA
Hukuk alanında yeni düzenlemeler içeren yargı paketi yasalaştı

Hukuk alanında yeni düzenlemeler içeren yargı paketi yasalaştı

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve görüşmelerin ardından kabul edildi.

Birçok suçun cezası arttı

Kabul edilen maddelere göre, uyuşturucu maddelerin kapsamı genişletildi. Uyuşturucu maddelerin imal ve ticaretinin cezaları 10 yıldan 15 yıla, göçmen kaçakçılığı suçunun cezası ise beş yıla çıkartıldı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine hâkim tarafından izin verilebilecek. El konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilecek.

Hacizlere yeni düzenleme

Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak ‘hâkim onayından geçtikten sonra’ yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır. Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır.

Avukatlara ilişkin düzenleme

Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için uygun kredi ve finansmana erişmesini sağlayacak düzenleme yapılıyor.

Kira sözleşmesinde uyuşmazlıklar

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınıyor.

Vazife malulü yakınlarına istihdam

Ceza infaz kurumlarında görev yapan ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve koruma baş memuru ve infaz ve koruma memuru unvanlı personelden vazife malulü sayılanların yakınlarına kamuda istihdam hakkı tanınacak.#TBMM
#Yasa
#Yargı
2 ay önce
default-profile-img