|
Özgün

Molla ne demek Türkçe sözlük anlamı?

Molla anlamı merak edilen kavramlar arasında yer almakta. Az ya da çok medrese yani tasavvuf tahsili görmüş kişilere denilmektedir. Müslümanlar arasında, toplumda saygınlık kazanmış din alimleri, sofiler için kullanıla gelmiştir. Molla, Allah yolunda bir hizmet söz konusu olunca, sağa sola bakmadan “Ben varım” diyebilen kişidir. Molla, İslamiyet’in emir ve yasaklarına tam olarak bağlı kişidir. İşte Molla TDK anlamı, molla nasıl olunur haberin detayları.

17:10 . 20/09/2022 Tuesday
Yeni Şafak
Molla ne demek, anlamı ne?

Molla ne demek, anlamı ne?

Molla, Allah Teâlâ’ya yakın olma yolunda çabalayan, güzel ahlak sahibi bir mü’min olabilmek için maneviyat yoluna düşen insan demektir.

Molla TDK anlamı

Türk Dil Kurumu tarafından, Molla kelimesinin manası için toplamda 4 farklı açıklama yapılmıştır. Arapça kökenden geldiği vurgulanan Molla hakkında TDK sözlüğünde aşağıda sıralanan açıklamalar yer verilmektedir.

  • - Büyük kadı rütbesi.
  • - Medreseye devam eden öğrenci.
  • - Büyük, ulu, bilgin.
  • - Dini tarafı ağır basan kişi.

Molla kime denir?

Molla unvanı, özellikle Osmanlı Devleti döneminde oldukça sık kullanılmıştır. Şeyhülislam da dahil olmak üzere pek çok devlet adamına bu unvan verilmiştir. Molla olan kimse; İslam hukuku, fıkıh, tasavvuf, sünnet ve hadis gibi konularda fetva verebilme yetkisi almıştır. Ayrıca Molla olarak kabul edilen kişiler kadı olarak da görev almıştır.

Molla nasıl olunur?

Molla, İslam dünyasında din işleri ile alakadar olan kimselere saygı göstermek amacı ile kullanılan bir terimdir. Bu terim İslam devletlerinde; yerel alimlere, tarikat ve cemaat liderlerine verilmektedir. İyi bir dini eğitim almak ve bu konuda yeterli birikime sahip olmak molla olabilmenin temel şartıdır.

Molla, fıkıh üzerine eğitim almış kişiye denir. Arapçada efendi, sahip gibi anlamlara gelen mevla kelimesinden türetilmiştir. İslam dünyasının büyük bölümlerinde, İran, Bosna-Hersek, Afganistan, Orta Asya ve Hindistan'da, molla adı yerel İslamî Dinî liderlere ve cemaat liderlerine verilir.

Molla terimi, İslam Dünyasında öncelikle din âlimlerine ait bir saygı terimi olarak anlaşılır. Eğitimli bir molla İslami Eğitimleri ve İslami kanun ilmini, yani fıkıh ilmini almalıdır. Dinî eğitim, mollalık mevkiinin temel prensibidir. Osmanlı Devleti'nde mollalar medreselerde eğitim almışlardı. Tasavvufî konular çevresinde toplanmış tarikatlarda mollalar yetiştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra medreseler kapanmış, mollalık unvanı kaldırılmıştır. İran'da ise mollalık Şiî Mezhebi üzerine verilen eğitimle sürdürülmektedir.

Molla unvanı almış birçok insan, Osmanlı Devleti'nde önemli görevler almıştır. Bu görevlerin en başında Şeyhülislamlık gelir. Molla Gürâni, Molla Hüsrev, Molla Yegan, Molla Şemsettin Fenari gibi molla unvanına sahip kişiler, Osmanlı Devleti'nde şeyhülislamlık görevini üstlenmişlerdir. Sait Molla ise Şûra-i Devlet üyesi, Adalet Bakanlığı Müsteşarı görevini almıştır.

Mollalar, İslam Hukuku (fıkıh), kelam, tasavvuf, sünnet, hadis, şeriye gibi ilimler üzerine fetva verebilirler. Kadılık yapabilirler. Birçok tarikatın kurucusu ve liderleri mollalar olmuştur.

Günümüzde mollalık, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkeler devam ettirilmektedir. Türkiye'de ise Lâkap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun ile mollalık unvanı kaldırılmıştır.

#molla ne demek
#molla nedir
#molla nasıl olunur
4 months ago
default-profile-img
Molla ne demek Türkçe sözlük anlamı?
Kar kalınlığı bir metreyi geçti
Altı yaşındaki çocuk babasının telefonunu aldı: Bin dolarlık yemek siparişi verdi
Rusya'dan Moldova'ya tehdit gibi açıklama: İkinci Ukrayna olma yolunda
Juventus tek golle yarı finalde
'Kardan gelin'e 350 gram altın taktılar