|
Özgün

TOKİ arsa başvurusu yapacaklar için yol haritası

TOKİ arsa başvurularına yoğun ilgi sürüyor. 10 Ekim’de başlayan başvurularda, arsada 464 bin, işyerinde 41 bin rakamına ulaşıldı. TOKİ arsa ve işyeri için başvuruları 7 Kasım’da sona erecek. TOKİ kura çekim tarihleri de yine merak edilenler arasında. Başvuruların sonrasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. 350 ila 550 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil arsada, hak sahipleri imar planına göre en çok 150 metrekare büyüklüğünde evini yaptırabilecek. Peki TOKİ müşterek arsalara evler nasıl yapılacak, binalar kaç katlı olacak? Arsa almak isteyenler için yol haritası hazırladık.

10:06 . 23/10/2022 Pazar
Yeni Şafak
TOKİ müşterek arsalara evler nasıl yapılacak, şartları neler?

TOKİ müşterek arsalara evler nasıl yapılacak, şartları neler?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine ilgi giderek büyüyor. İlk etapta hayata geçecek 250 bin konut için 7.5 milyon başvuru yapılırken, 10 Ekim’de süreci başlatılan arsa ve işyeri için de yoğun talep var. 21 Ekim itibarıyla konut arsası için 464 bin, işyeri için de 41 bin başvuru rakamına ulaşıldı.
Arsa ve işyeri için başvurular 7 Kasım’da sona erecek
, sonrasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. 350 ila 550 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil arsada, hak sahipleri imar planına göre en çok 150 metrekare büyüklüğünde evini yaptırabilecek.

TOKİ hangi ilde konutların temelleri atılacak?

 • 7 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin ilk temel atma töreni 25 Ekim'de gerçekleşecek. Ankara'nın Sincan ilçesinde yapılacak törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Törende 17 ille canlı bağlantı kurularak, 5 bin 615 konutun temeli atılacak. Peki TOKİ arsa ev yapım şartları neler, müşterek ve müstakil arsalara evler nasıl yapılacak?

TOKİ Müşterek arsalara evler nasıl yapılacak, binalar kaç katlı olacak?

 • Müşterek yani hisseli arsada durum farklı. Bu arsaları almaya hak kazananlar isterlerse kat karşılığı bir yapılaşmaya gidebilecek. Vatandaş kendi arasında anlaşırsa konutları TOKİ de yapabilecek. Müşterek alanlar için önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şartı var. İnşa edilecek binalar zemin artı 4-5 katı geçmeyecek.

TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılacak?

 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde arsa için bugün başlayan başvurular, e-Devlet'ten ve projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaya devam ediyor.
 • TOKİ arsa başvuru ekranı için
 • TOKİ arsa başvuru şartları
 • 1) T.C. Vatandaşı olmak.
 • 2) 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • 3) Başvuru başlangıç tarihi olan 10 Ekim 2022 tarihinden önce Projenin bulunduğu Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya aşağıda belirtildiği gibi ilgili nüfusa kayıtlı olma
 • 3.1.Tahsis edilecek arsanınBüyükşehir Belediyesinin Merkez ilçesinde olması halinde:
 • Büyükşehir Belediyesinin Merkez ilçesinin herhangi birinde ikamet edenler veya aynı Belediyenin herhangi bir Merkez ilçesi nüfusuna kayıtlı olanlar, o Belediyenin Merkez ilçesindeki herhangi bir projeye müracaat edilebilir.
 • (Örnek; Ankara/Sincan ilçesindeki projeye; Ankara tüm merkez ilçelerinde ikamet eden veya Ankara tüm merkez ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)
 • 3.2. Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçesinde bulunması halinde:
 • 3.2.1. Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan, Projenin yer aldığı ilçesinde ikamet edenler ve nüfusları da bu ilçede kayıtlı olanlar, sadece bu ilçede yer alan projeye müracaat edilebilir.
 • (Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Nallıhan ilçesinde ikamet eden ve Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)
 • 3.2.2. Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçelerindeki projesine o ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar o ilçede ikamet etmeseler dahi müracaat edebilir.
 • (Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Sincan ilçesinde ikamet eden ancak Nallıhan ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar da başvuru yapabilir)
 • ** İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olanlar için yukarıda 3.1 ve 3.2 maddelerinde yer verilen şartlar aranmayacak olup; İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olması halinde bu vatandaşlarımız İstanbul'daki herhangi bir arsa tahsis projesine başvuru yapabilirler.
 • 3.3. Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesi olmayan il veya o ilin ilçelerinde bulunması halinde:
 • 3.3.1. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde; o İlin merkez Belediye sınırları içerisinde ikamet eden veya İl Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar, o İl Merkezinde yer alan projelere başvuru yapabilir.
 • (Örneğin; Ardahan il Merkezindeki projeye, Ardahan il merkezinde ikamet eden veya Ardahan il Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar müracaat edebilir.)
 • 3.3.2. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerin ilçelerinde; projenin bulunduğu İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ve ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.
 • (Örneğin; Göle ilçesindeki projeye; Göle'de ikamet eden veya Göle nüfusuna kayıtlı olan veya Ardahan il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.)
 • 4) Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı)
 • 5) Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.
 • 6) İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
 • 7) Başvuru bedeli olarak 500 ₺ yatırılması.
 • (Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)
 • 8) İlk Evim Projesi kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İlk Evim Arsa projesine de başvuruda bulunabilirler. Ancak hem İlk Evim hem de İlk Evim Arsa projesi Noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İlk Evim Projesi ile İlk Evim Arsa Projesi'nden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılırlar.
 • HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ
 • 1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
 • Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
 • 2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
 • 3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
 • 4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
 • b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
 • Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.
 • 5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
 • Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
 • 6- Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir.
 • İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.
 • Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz
  internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır.
 • 7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.

TOKİ arsa peşinat ne kadar?

 • Arsa çıkması durumunda vatandaş bedelin 1/10'unu peşin, geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödeyecek. Arsa tahsisi yapılacak kişiden noter onaylı taahhütname alınacak.

TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

 • TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor.
 • Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ’nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek?

 • TOKİ kuraları noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek.
 • Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.
 • Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
#TOKİ
#TOKİ müşterek arsa
#konut
#arsa
1 yıl önce
default-profile-img