|
Özgün

Aile Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1731 personel alımı yapacağını açıkladı. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkı kapsamında gerçekleştirilecek olan atamalarda, 145 kişinin istihdam edilecek. “Aile Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?”, “Aile Bakanlığı 145 personel alımı başvuru şartları neler?” sorularına cevap aranmaya başladı. İşte kamu personel alımı ilan detayları.

17:04 . 11/12/2022 Pazar
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 sözleşmeli personel alacak
. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatına KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 145 pozisyon için sözleşmeli personel alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman?

Adaylar başvurularını 5-16 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi aracılığıyla gerçekleştirecek. Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecek.

 • Başvuru şekli, pozisyon dağılımı ve sayısı, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması, sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar "www.aile.gov.tr" internet adresinde yer alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel şartları neler?

A) Genel Şartlar:
 • a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
 • b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.).
 • c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
 • ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak.
 • d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
 • (Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)
1-Mühendis (Elektrik- Elektronik) pozisyonuna atanabilmek için;
 • a) Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
 • c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
2-Mühendis (Harita-Jeodezi) pozisyonuna atanabilmek için;
 • a) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
 • c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
3-Mühendis (Makine) pozisyonuna atanabilmek için;
 • a) Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
 • c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
4-Mühendis (İnşaat) pozisyonuna atanabilmek için;
 • a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 • b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
 • c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
5-Şehir Plancısı pozisyonuna atanabilmek için;
 • a) Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.
 • b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
 • c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
6-Mimar pozisyonuna atanabilmek için;
 • a) Mimarlık lisans programından mezun olmak.
 • b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
 • c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Aile Bakanlığı personel alımı ilan metnine ulaşmak için
.
#Personel Alımı
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#145 Personel Alımı
10 ay önce
default-profile-img