Ekonomi Ücretli izin ve ücretsiz izin nedir?

Ücretli izin ve ücretsiz izin nedir?

Ücretli izin ve ücretsiz izin nedir?

İş Kanununda yer alan yasa ile işçinin tüm izin hakları belirli. Ücretli izin ve ücretsiz izin yapabilmesi için nasıl haklara sahip olduğu da bu yasa açık bir şekilde ifade ediliyor. Peki, ücretli izin ve ücretsiz izin nedir? Hangi durumlarda kullanılır? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çalışanlar için geçerli birçok izin türü bulunuyor ve biz ücretli ve ücretsiz izin haklarını ele aldık.
Çalışanlar için geçerli birçok izin türü bulunuyor ve biz ücretli ve ücretsiz izin haklarını ele aldık.

Milyonlarca çalışanın kafasını karıştıran ücretli ve ücretsiz izin türlerine açıklık getirmekte fayda var.

Ücretli ve ücretsiz izin arasındaki en büyük fark ücretli izinde işçi çalışmadığı halde kendisine normal ücreti ödenir, ücretsiz izinde ise işçinin izinli olduğu süre için kendisine herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

Çalışanlar için geçerli birçok izin türü bulunuyor ve biz ücretli ve ücretsiz izin haklarını ele aldık. Ücretli izin ve ücretsiz izin nedir?

Yıllık izin kullanacakların dikkatine
EKONOMİ
Yıllık izin kullanacakların dikkatine

Pek çok kurumsal şirket sözlü olarak izin alma yöntemini değil de belli bir kurala uygun olarak o izinler çerçevesinde çalışanın izin almasını önemser. İzin kurallarını da buna göre belirler. Bu yüzden çalışanların ücretli ve ücretsiz izinler hakkında bilgi sahibi olması çok önemli.


Ücretsiz izne çıkarılanlar için maaş desteği verilecek
EKONOMİ
Ücretsiz izne çıkarılanlar için maaş desteği verilecek

Ücretli izin hakları

İş Kanununda düzenlenen işçinin ücretli izin hakları aşağıda belirtilmiştir.

– Kanunun 27'nci maddesi uyarınca; işten çıkacak veya çıkarılacak işçiye ihbar süresi içinde işverenin iş saatleri içinde herhangi bir ücret kesintisi yapmadan iş arama izni vermesi gerekir. İş arama izni günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse bunu toplu olarak kullanabilir.

Ücretsiz izne çıkarılanlar dikkat: 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmeli
EKONOMİ
Ücretsiz izne çıkarılanlar dikkat: 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmeli
  • – Kanunun 46'ncı maddesi uyarınca; İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere haftalık 45 saatlik çalışma süresini doldurmuş olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilmesi ve çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin işçiye tam olarak ödenmesi gerekir.

Binlerce çalışana ücretli izin: SBK Holding izne çıkarılamayan çalışanlara da ikramiye verecek
EKONOMİ
Binlerce çalışana ücretli izin: SBK Holding izne çıkarılamayan çalışanlara da ikramiye verecek

– Kanunun 47'nci maddesi uyarınca İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde (23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim, 1 Ocak, Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde) çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekir.

– Kanunun 53'üncü maddesi uyarınca; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilmesi ve yıllık izin dönemine ilişkin ücretin işçi izine başlamadan önce peşin olarak ödenmesi veya avans olarak verilmesi gerekir. İşçinin kıdemine göre verilecek izin İşçilerde Yıllık Ücretli İzin Süreleri sayfasında yer almaktadır. Kanunun 103'üncü maddesi gereğince yıllık ücretli izin kullandırılmayan her işçi için 285 TL idari para cezası uygulanır.

Yargıtay son noktayı koydu: İşçilere haftalık izin müjdesi
EKONOMİ
Yargıtay son noktayı koydu: İşçilere haftalık izin müjdesi
  • – Kanunun ek 2'nci maddesi uyarınca işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 5 gün, eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün, en az yüzde 70 oranında engelli çocuğu veya süreğen hastalıklı çocuğu olan işçiye bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilmesi gerekir.

Çalışanların ücretli ve ücretsiz izinler hakkında bilgi sahibi olması çok önemli.

İş arama izni ücretini alabilirsiniz
EKONOMİ
İş arama izni ücretini alabilirsiniz

Ücretsiz izin hakları

İş Kanunda düzenlenen işçinin ücretsiz izin hakları şunlar:

– Kanunun 74'üncü maddesi gereğince; kadın işçinin doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelik halinde 10 hafta), doğumdan sonra 8 hafta çalıştırılmaması gerekir. Bu 16 haftalık (çoğul gebelik halinde 18 haftalık) sürenin tamamlanmasından sonra işçi isterse 6 aya kadar ücretsiz izin verilmesi gerekir. İşçi istediği halde bu izni vermeyen işverene Kanunun 104'üncü maddesi gereğince bin 560 TL idari para cezası uygulanır.

  • – Kanunun 56'ncı maddesi uyarınca; yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan işçilere istemleri ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile toplam dört güne kadar ücretsiz izin verilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilenler dışında İş Kanununda işçilerle ilgili olarak herhangi bir ücretsiz izin düzenlemesine yer verilmemiş. Yukarıda belirtilen iki hal dışında işçinin veya işverenin ücretsiz izinle ilgili talepleri, işçi ile işveren arasındaki anlaşmaya bağlı.

Mesleki yıpranma payı nedir: Yıpranma payını kimler nasıl alabilir?
EKONOMİ
Mesleki yıpranma payı nedir: Yıpranma payını kimler nasıl alabilir?

2020 işsizlik maaşı ne kadar: Kimler işsizlik maaşı alabilir?
EKONOMİ
2020 işsizlik maaşı ne kadar: Kimler işsizlik maaşı alabilir?

2020 AGİ ne kadar: Asgari Geçim İndirimi hesaplama
EKONOMİ
2020 AGİ ne kadar: Asgari Geçim İndirimi hesaplama

Çalışan herkesi ilgilendiriyor
FOTOĞRAF 13
Title
Kullanılmayan yıllık izin ücreti. İşçinin hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile korunuyor. Buna göre; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçi, yıllık izne hak kazanıyor.
Title
YILLIK İZİN SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR? Bir işyerinde çalışmakta olan işçilerin belirli bir süre aynı işyerinde çalışmaları sonrası elde edecekleri yıllık izin hakları mevcuttur. Bu süre işçinin aynı işyerinde çalışmakta olduğu yıllık kıdem süresine ve yaş durumunda göre değişmektedir.
Title
İzin, hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 gün; 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün; 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ise 20 günden az olamıyor.
Title
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? İşçilerin işten ayrılması veya vefat etmesi halinde kullanamadıkları yıllık ücretli izin hakları, işçinin son brüt ücretlerine göre hesaplanmaktadır. Yıllık ücretli izinlerin ücret hesabında sadece çıplak ücretleri esas alınır ve fazla çalışma süreleri, mesai, prim veya ek yardımlar gibi ödemeler hesaba dâhil edilmez. Yıllık ücretli izin ücreti hesaplaması yapılırken asıl ücret hesaplamasında olduğu gibi SGK işçi ve işsizlik primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintilerinin hesaba katılması gerekmektedir.
Title
İŞVEREN ÖDEMEK ZORUNDA: İşçi herhangi bir nedenle işten ayrıldığında hak kazandığı izin sürelerine ilişkin paraları, sözleşmenin sona erdiği tarihteki (son) net veya brüt ücret üzerinden alması gerekiyor. Yani işveren bu ücreti mutlaka ödemek zorunda. İzin parası hesabı genelde net ücrete göre yapılıyor. Net ücrete asgari geçim İndirimi (AGİ) dahil edilmiyor. Brüt hesapta ise vergi ve prim kesintisi oluyor.
Title
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SONRAKİ YILLARA DEVREDER Mİ? Yıllık izin sürelerinin süresi içerisinde kullanılması esastır. Anayasal bir hak olan yıllık izin hakkı işçinin dinlenmesi esasına dayalı olup, iş sözleşmesi devam ettiği sürece ücrete dönüşemez. Yıllık izin sürelerinin işçinin bu izne hak kazandığı yıl içerisinde fiilen kullanması gerekmektedir. İşçiler tarafından yıllık ücretli izne hak kazanılan yıl içerisinde yıllık izin süresini tamamını kullanmaması halinde kullanılmayan yıllık izin süresi herhangi bir kanuni düzenlememe olmamasına rağmen bir sonraki yıla devretmesinde ve devredilen sürelerin kullanılmasında engel teşkil edecek kanuni bir zorunluluk yoktur.
Title
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ BÖLÜNEBİLİR Mİ? Yıllık ücretli izin süresi bölünebilir fakat bu süresinin bölünmesi belirli esaslara bağlıdır. Yıllık ücretli izin süresinin bir bölümü on (10) günden aşağı olmamak üzere bir bütün halinde kalan süreler ise kısım kısım kullanılabilecektir.
Title
İSPATI PATRONA AİT: Yasaya göre; izin zamanına denk gelen hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri yıllık izin süresinden düşülemiyor. Örneğin; 1 haftalık izne çıkan işçinin 3 günlük izni bayrama denk gelirse izin 4 gün sayılır. İşveren izni 1 hafta olarak yazsa da 4 gün olarak hesap edilir. Ayrıca, iznin kullanıldığını imzalı defter ve belgeyle işveren ispat etmek zorunda.
Title
KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN İPTAL OLUR MU? Yıllık izin sürelerinin işçiler tarafından hak edilen yıl içerisinde tamamının kullanılması esastır. İşçinin iş sözleşmesinin devam ettiği süre zarfınca herhangi bir nedenle kullanılmayan yıllık izin süreleri iptal olmaz. Memurlar için durum farklı Kamuda çalışan memurlara, birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. İlk olarak geçmiş yıldan gelen yıllık izin süresi toplam izin süresinden düşülür. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları ise iptal olur.
Title
İSTİFA EDEN İŞÇİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASINI ALABİLİR Mİ? İş kanuna göre, herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda işçinin hak kazanıp ta kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Dolayısıyla, iş sözleşmesi herhangi bir sebeple sona eren işçinin hak kazanmış olduğu fakat kullanamadığı yıllık izin sürelerine tekabül eden ücretin, iş sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden işçinin kendisi veya hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir. İstifa eden İşçi de yıllık ücretli izin parasını alabilir. Yıllık ücretli izin, işçinin işten ne şekilde ayrıldığına göre ödenen bir alacak çeşidi değildir. Çalışmakta olduğu süre boyunca izinlerinin tamamını kullanmayan ve işten ayrıldığı anda kullanılmayan yıllık izine ait sürelerin ücretini hak eden işçiye, kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin ödenmesi gerekir.
Title
RESMİ TATİLLER VE HAFTA İZİNLERİ: Çalışanların hak etmiş oldukları yıllık ücretli izin sürelerinin hesaplanmasında resmi tatiller ve hafta tatilleri genel tatil kapsamında sayıldığından işçinin yıllık izin sürelerinin hesaplanması sırasında genel tatil günleri izin hesabına katılmaz.
Title
İŞVEREN İŞÇİYİ ZORLA ÜCRETLİ YILLIK İZNE ÇIKARABİLİR Mİ? Yıllık ücretli izne hak kazanan işçinin ilgili yılda ücretli izin süresini kullanması işverenin yükümlülüğündedir. Fakat işçinin yıllık ücretli izin hakkını kullanmak istememesi halinde ise işverenin işçiyi kendi inisiyatifini kullanarak yıllık ücretli izne çıkarabilir.
Title
Çalışan herkesi ilgilendiriyor
Tüm çalışanların her yıl hak kazandıkları izin süreleri vardır. Yıllık izin kullanmak için ne kadar çalışmış olmak gerekir? Yıllık izin süreleri kanunda net bir şekilde belirtilir ve kullanılması zorunludur. Peki, yıllık olarak kazandığınız izin günü kaç gündür? Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır? Yıllık izin kullanılmazsa ne olur? Kullanılmayan yıllık iznin parası alınabilir mi? İşte yanıtları...Abone Ol Google News

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.