|
Özgün

700 bin işçiyi ilgilendiriyor: Kamu işçi maaşları ne kadar olacak?

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçiyi ilgilendiren yeni toplu iş sözleşmesi süreci hızla devam ediyor. TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 700 bin kamu işçisiyle ilgili toplu sözleşme görüşmelerinin başladığını duyurmuştu. Toplu sözleşme zammı ortak talep metni Hak-İş, Türk-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TÜHİS'e iletildi. Kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi hedefleniyor. Peki 2024-2025 dönemi kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman çıkacak?

14:41 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kamu işçi zam oranları

Kamu işçi zam oranları

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Birlikte hareket eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini temsil ettiği görüşmelerde, gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) çevrildi.

Kam işçi toplu sözleşme çerçeve protokolü

Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak?

Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşmesi zammına ilişkin işçi ve işveren görüşmeleri devam ediyor. Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı ortak talep metni Hak-İş, Türk-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TÜHİS'e iletildi

Aylık brüt taban ücreti ne kadar olacak?

  1. Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" yer alıyor.
  2. Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinin sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor. Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekileri de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in TUHİS'e sunduğu teklifin detayları neler?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in daha önce sunduğu teklif şöyle:

Taban ücret:

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL'nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL'ye çekilmiştir.

Refah payı:

İşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere %15 (On beş) oranında refah payı ilave edilecektir.

Ücret zamları:
a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırkbeş) oranında zam yapılacaktır.

b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin 01.07.2023 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), birinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2023 indeks sayısının Aralık 2022 indeks sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.

c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin 01.01.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl birinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Aralık 2023 indeks sayısının Haziran 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.

d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin 01.07.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır

Yukarıda belirlenen zam oranları 01.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri içindir. Her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç süresi esas alınarak madde metinleri ayrıca düzenlenecektir.

İkramiye:

Toplu iş sözleşmelerinde 6772 sayılı kanuna göre ödenen ilave tediye, kapsamdaki tüm işçilere

(Belediye şirketleri ve il özel idare şirketleri dahil) ödenir. İş bu ilave tediye dışında işçilere toplu iş

sözleşmesi ile ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacaktır.

Sosyal yardımlar:

Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; sosyal yardım olarak 2023 yılı için Net 2.500 TL/Ay, 2024 yılı için Net 3.500 TL/Ay olarak ödenecektir.

Ek ödeme:

Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; her yıl Mayıs ayında Net 4.000 TL tutarında “ek ödeme” yapılır. Bu tutar, 2023 yılı Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirlenen ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenir. İlk defa toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde de aynı tutarda ödeme yapılır.

Haftalık çalışma süresi ve fiili çalışma süresi:

Kamu işyerlerinde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak uygulanır. Fiili çalışmaya bağlı yapılan ödemeler (iş primi ile yemek ve yol yardımı vb.) aylığa dönüştürülerek düzenli olarak ödenir.

Fazla çalışma ücreti:

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin % 70 fazlasıyla ödenir. Resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerden günlük normal çalışma süresini geçen kısmı % 200 zamlı olarak ödenir. Mevcut uygulamanın bu oranların üzerinde olması durumunda yüksek olan oranlar uygulanır.

Kıdem tazminatı:

Bütün işçilere çalıştıkları her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Mevcut uygulamanın bu miktarın üzerinde olması durumunda yüksek olan uygulanır.

Maktu ödemeler:

Maktu ödemeler adı altında sosyal yardım taleplerimiz protokol kapsamında karara bağlanacaktır.

#4d işçi toplu sözleşme 2023
#kamu çerçeve protokolü 2023 maddeleri
#kamu işçi zam oranları
6 ay önce
default-profile-img