Seçim CHP Seçim Vaatleri 14 Mayıs 2023 | AK Parti Seçim Bildirgesi

CHP Seçim Bildirgesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay’da “2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” açıkladı. 13 maddelik beyannameye göre demokratik parlamenter sisteme geçiş için yeni anayasa yapılacak. İşte 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi: Yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçeceğiz. Öncelikle geniş bir toplumsal mutabakat sağlanacak her türlü vesayetten uzak, darbe hukukundan uzak yeni bir anayasa yapılacaktır. Partili ve yanlı cumhurbaşkanlığı uygulamasına son verilecektir. Kuvvetler ayrılığı esas alınacak gerekli denetim mekanizmaları kurulacak, yargı bağımsızlığı sağlanacak. Yasa tasarı ve teklifleri TBMM komisyonlarında görüşülürken ilgili meslek kuruluşları sivil toplum kuruluşları ve uzmanların görüşleri mutlaka alınacak. Kaptı kaçtı kanunu olmaz. Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. Meslek ve sivil toplum üzerindeki baskıya son verilecek. Medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunlar demokrasi temelinde TBMM öncülüğünde çözülecek. Türkiye’nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Kadın erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli devlet politikası haline getirilecektir. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadele ödün verilmeksizin sürdürülecek. Biz bu ülkeye sonuna kadar demokrasiyi getireceğiz. Devlet yönetimi ve toplumsal sistemde liyakat sistemi esas alınacaktır. Bütün atamalarda liyakat esas alınacak, devlet hizmetinin çıkar amaçlı yapılmasına engel olunacak, hizmet yandaşa değil vatandaşa verilecek. İşi ehline vermek devlet politikası olacak. Seçim yasası değişecek, milletin vekilini millet seçecek. Demokrasilerde esas olan millet iradesinin olduğu gibi parlamentoya yansımasıdır. 12 Eylül eseri olan seçim barajı kaldırılacak, millet iradesinin meclise tam yansıması sağlanacak. Seçim yasası değişikliği ile cinsiyet kotası getirilecek, kadınların parlamentoda temsili yasal güvence altına alınacaktır. CHP’li kadın milletvekilleri imzalayarak bu teklifi Meclis’e verecek. Cinsiyet kotası yasal zorunluluk olarak getirilecek ve bütün partiler buna uymak zorunda kalacak, kadınlar parlamentoda hak ettiği yeri alacak. Siyasi ahlak yasası çıkarılacak, siyaset kirlilikten arındırılacak, vatandaş ile siyasetçi arasındaki güven yeniden inşa edilecektir. Milletin seçtiği vekillere ve meclise itibarı iade edilmiş olacak. Kamu İhale Kurumu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şeklide yeniden düzenlenecek. Tüm kamu ihalelerinin şeffaf, kamuya açık, kayırmacılıktan uzak anlayışla yapılması sağlanacak. Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacak. TBMM'de kesin hesap komisyonu kurulacak. Ulusal vergi konseyi kurulacak ve raporları her yıl resmi gazetede yayımlanacak. Kesin hesap komisyonunun başkanı muhalefetten olacak. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacak. Üretim ve hakça paylaşım stratejik planlamanın ana hedefi olacak. Planlama örgütü tarımı stratejik sektör olarak görecek. Eğitim sistemi tüm bileşenlerin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacak. Eğitim politikalarının tek hedefi fikri hür, vicdanı hür nesil yetiştirmek olacak. Her türlü bilimsel çalışma yapılacak, darbecilerin getirdiği YÖK kaldırılacak. Tüm organizasyon sanayi bölgelerinde iş garantili yatılı teknoloji liseleri kurulacak ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu işgücü yaratılacak. Gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacak. Bunu da bir siyasi parti olarak ilk biz seslendiriyoruz. Bizim de kuş görme ağaç, orman deniz, güneş görme hakkımız var. Gelecek kuşaklara da bu hakkı devretmek bizim görevimizdir. Aile destekleri sigortası kurulacak, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Vatandaş devlet yardımlarını hakkı olarak görecek. Yeni bir merkez-yerel dengesi oluşturulacak. Yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak. Kayyım uygulamalarına son verilecek, seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınacak. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulacak. Akılcı, barışçıl gerçekçilikten sapmayan uluslararası hukuka ve meşruiyete önem veren bir dış politika izlenecek. Atatürk buna 'yurtta barış dünyada barış' diyordu. Kurucu üyelerini İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin olacağı bölgemize huzur barış istikrar oluşturmayı hedefleyen Ortadoğu Barış İşbirliği Teşkilatı Kurulacak (OBİT). Ortadoğu'yu huzur ve barış adasına dönüştüreceğiz.