Seçim Ukrayna Referandum Seçim Sonuçları 2017 - Ukrayna

2017 Anayasa Referandumu Sonuçları

02:00
süre içinde yenilenecek.
Ukrayna Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%35,7
341Toplam Oy
Hayır
%64,3
613Toplam Oy
TUR ABD TRM UKR RUS CZY AVS KZK ALM FNL FRA IRN KND ÇIN MSR ARB GÜA ISP SDN ISV POL
Almanya Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%63,1
412.149Toplam Oy
Hayır
%36,9
241.353Toplam Oy
Amerika Birleşik Dev. Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%16,2
5.296Toplam Oy
Hayır
%83,8
27.397Toplam Oy
Arnavutluk Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%41,8
153Toplam Oy
Hayır
%58,2
213Toplam Oy
Avustralya Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%41,8
5.960Toplam Oy
Hayır
%58,2
8.290Toplam Oy
Avusturya Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%73,2
38.215Toplam Oy
Hayır
%26,8
13.972Toplam Oy
Azerbaycan Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%38,3
1.024Toplam Oy
Hayır
%61,7
1.649Toplam Oy
Bahreyn Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%13,6
69Toplam Oy
Hayır
%86,4
440Toplam Oy
Belçika Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%75
54.083Toplam Oy
Hayır
%25
18.044Toplam Oy
Birleşik Arap Emir. Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%13,3
395Toplam Oy
Hayır
%86,7
2.572Toplam Oy
Birleşik Krallık Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%20,3
7.177Toplam Oy
Hayır
%79,7
28.247Toplam Oy
Bosna-Hersek Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%61,8
750Toplam Oy
Hayır
%38,2
463Toplam Oy
Bulgaristan Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%28,6
365Toplam Oy
Hayır
%71,4
909Toplam Oy
Cezayir Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%43
356Toplam Oy
Hayır
%57
472Toplam Oy
Çek Cumhuriyeti Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%12,5
73Toplam Oy
Hayır
%87,5
509Toplam Oy
Çin Halk Cumhuriyeti Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%23,8
213Toplam Oy
Hayır
%76,2
683Toplam Oy
Danimarka Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%60,6
6.604Toplam Oy
Hayır
%39,4
4.288Toplam Oy
Finlandiya Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%28,5
558Toplam Oy
Hayır
%71,5
1.403Toplam Oy
Fransa Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%64,8
91.266Toplam Oy
Hayır
%35,2
49.475Toplam Oy
Gümrük Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%54,2
52.961Toplam Oy
Hayır
%45,8
44.816Toplam Oy
Güney Afrika Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%36,8
126Toplam Oy
Hayır
%63,2
216Toplam Oy
Gürcistan Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%40,7
285Toplam Oy
Hayır
%59,3
416Toplam Oy
Hollanda Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%70,9
82.672Toplam Oy
Hayır
%29,1
33.871Toplam Oy
Irak Cumhuriyeti Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%34,6
119Toplam Oy
Hayır
%65,4
225Toplam Oy
İran Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%45,3
121Toplam Oy
Hayır
%54,7
146Toplam Oy
İrlanda Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%19,9
173Toplam Oy
Hayır
%80,1
695Toplam Oy
İspanya Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%13,3
172Toplam Oy
Hayır
%86,7
1.119Toplam Oy
İsrail Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%43,4
284Toplam Oy
Hayır
%56,6
370Toplam Oy
İsveç Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%47,1
4.367Toplam Oy
Hayır
%52,9
4.907Toplam Oy
İsviçre Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%38,1
19.181Toplam Oy
Hayır
%61,9
31.193Toplam Oy
İtalya Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%37,9
2.135Toplam Oy
Hayır
%62,1
3.492Toplam Oy
Japonya Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%36,1
416Toplam Oy
Hayır
%63,9
736Toplam Oy
Kanada Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%27,9
3.247Toplam Oy
Hayır
%72,1
8.384Toplam Oy
Katar Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%18,9
241Toplam Oy
Hayır
%81,1
1.035Toplam Oy
Kazakistan Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%41,4
636Toplam Oy
Hayır
%58,6
900Toplam Oy
Kırgızistan Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%57,4
499Toplam Oy
Hayır
%42,6
371Toplam Oy
Kosova Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%57,1
404Toplam Oy
Hayır
%42,9
303Toplam Oy
Kuveyt Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%23,4
191Toplam Oy
Hayır
%76,6
626Toplam Oy
Kuzey Kıbrıs Türk Cum. Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%45,2
19.225Toplam Oy
Hayır
%54,8
23.324Toplam Oy
Lübnan Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%93,9
1.058Toplam Oy
Hayır
%6,1
69Toplam Oy
Lüksemburg Büyük Dükaligi Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%62,9
5.987Toplam Oy
Hayır
%37,1
3.538Toplam Oy
Macaristan Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%25,7
232Toplam Oy
Hayır
%74,3
669Toplam Oy
Makedonya Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%58
618Toplam Oy
Hayır
%42
448Toplam Oy
Mısır Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%59
259Toplam Oy
Hayır
%41
180Toplam Oy
Norveç Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%57,2
2.193Toplam Oy
Hayır
%42,8
1.641Toplam Oy
Özbekistan Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%53,7
169Toplam Oy
Hayır
%46,3
146Toplam Oy
Polonya Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%25,6
302Toplam Oy
Hayır
%74,4
877Toplam Oy
Romanya Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%44,6
824Toplam Oy
Hayır
%55,4
1.022Toplam Oy
Rusya Federasyonu Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%26
833Toplam Oy
Hayır
%74
2.368Toplam Oy
Singapur Cumhuriyeti Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%44,3
284Toplam Oy
Hayır
%55,7
357Toplam Oy
Sudan Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%65,9
240Toplam Oy
Hayır
%34,1
124Toplam Oy
Suudi Arabistan Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%55,1
4.475Toplam Oy
Hayır
%44,9
3.653Toplam Oy
Tayland Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%12,9
27Toplam Oy
Hayır
%87,1
182Toplam Oy
Türkiye Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%51,4
25.157.025Toplam Oy
Hayır
%48,6
23.777.091Toplam Oy
Türkmenistan Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%43,7
510Toplam Oy
Hayır
%56,3
656Toplam Oy
Ukrayna Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%35,7
341Toplam Oy
Hayır
%64,3
613Toplam Oy
Umman Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%24
138Toplam Oy
Hayır
%76
436Toplam Oy
Ürdün Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%75,9
349Toplam Oy
Hayır
%24,1
111Toplam Oy
Yeni Zelanda Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%17,7
32Toplam Oy
Hayır
%82,3
149Toplam Oy
Yunanistan Geneli
 • Açılan sandık: %100
%50
Evet
%22,6
176Toplam Oy
Hayır
%77,4
602Toplam Oy
 • Katılım oranı
  35,3
 • Açılan sandık 3 / 3
 • Toplam seçmen 2.734
 • Kullanılan oy 964
 • Geçerli oy 954

Konsolosluklar

* Dünya Genelinde başkonsoluklar, büyükelçilikler, limanlar, hava alanları, gümrük kapılarındaki oy dağılımlarını özet olarak gösterir.

 • Konsolosluk Sandık Evet Hayır
 • Konsolosluk Sandık Evet Hayır
 • Kiev Büyükelçiliği % 100 % 33,3 % 66,7
 • Odessa Başkonsolosluğu % 100 % 38 % 62

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tüm Ülkeler

* Dünya Genelinde başkonsoluklar, büyükelçilikler, limanlar, hava alanları, gümrük kapılarındaki oy dağılımlarını özet olarak gösterir.

 • Ülke Sandık Evet Hayır
 • Ülke Sandık Evet Hayır

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tüm Şehirler

* Tüm Şehirlerin (81) sonuçlarını ve oy dağılımını özet olarak gösterir.

 • Şehir Sandık Evet Hayır
 • Şehir Sandık Evet Hayır
 • Şehir Sandık Evet Hayır

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.